Unilever

Logistic services voor de evenementenbranche

Sinds enkele jaren verzorgt Hageman de complete levering en retourlogistiek van Unilever producten geschikt voor de evenementenbranche. Een groot assortiment van diepvriezers, koelunits, parasols tot aan ijscokarren en ijscotreintjes.
Hageman en Unilever bundelden de afgelopen jaren hun kennis en kracht. Diverse logistieke processen en software werden vooraf uitbereid getest. Met als resultaat voor Unilever:

  • real-time inzicht in de exacte locatie van de units
  • registratie op serienummer van alle verrichtte handelingen
  • een volledig inzicht in alle kosten per product en bijkomende kosten
  • een optimale gegarandeerde kostenreductie
  • een transparante facturatie op activaniveau.

= Kostenbesparing op het gebied van

  • opslag
  • transport levering/retour
  • repair & Maintenance
  • levensloop en kosten op activaniveau
  • retourlogistiek

Retourlogistiek

Na afloop van het evenement ontvangt Hageman alle units retour. De opslag vindt plaats in geavanceerde eigen magazijnen in Zwijndrecht en West-Malle (B).  De binnengekomen units worden met een enthousiast team opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Vervolgens wordt alles uitgeleverd aan een nieuw evenement. Dit proces herhaalt zich gedurende de gehele levensduur van de producten.

Repair & Maintenance services

ingangscontrole goederen afkomstig van evenement
beoordeling of activum opnieuw ingezet kan worden
reiniging en onderhoudswerkzaamheden
opnieuw gebruiksklaar maken activum voorzien van nieuwe stickersets, mandjes, dekselsets en POS materiaal
verzendklaar maken voor transport naar evenement
Op de meest efficiënte manier worden alle operationele zaken en ICT oplossingen gebundeld. Met als garantie maximale controle en transparantie. Dit levert Unilever een aanzienlijke besparing op de totale inkoop van dit uitgebreide logistieke project.

Cases

Cases-FC
Cases-illy
Cases-onvz
Logistic Case Unilever Logo
Partners