News

News

13/9/2023

Hageman verwelkomt nieuwe algemeen directeur

8/4/2022

Nieuw Horeca seizoen zorgt voor mooie piekmomenten in onze dienstverlening

Een erg leuke tijd met veel orders, intensief klantcontact en mooie uitdagingen.

8/4/2022

Hageman steunt Oekraïense vluchtelingen

Ook Hageman ziet met lede ogen aan wat er in de wereld gebeurt met op dit moment in het bijzonder de oorlog in Oekraïne.

25/2/2022

Direct to consumer services

In een eerder bericht van september 2020 lag de nadruk op de grossier die onder druk staat. Om in te spelen op deze veel voorkomende vraag hebben we dit vormgegeven in een direct to consumer (D2C) concept. In eerste instantie gericht op de horeca- en leisureondernemer.

25/2/2022

Grossier onder druk, fabrikant op zoek

De grossier staat onder druk. Steeds vaker worden we benaderd door fabrikanten of importeurs. Met name markten waar de marges en de volumes afnemen. Of nieuwe toetreders die niet op de plank komen in retail.

25/2/2022

Covid 19

De wereld staat al enige tijd op zijn kop en de invloed van Covid 19 mag duidelijk zijn. Bij Hageman werken we conform de richtlijnen van het RIVM. We doen meer dan dat als echt familiebedrijf letten we op elkaar. Als men klachten heeft blijft men thuis, hier zien we gezamenlijk op toe.